رتبه بندی گیمر ها

 

مشخصات خود را بنویسید تا ما رتبه بندی شما را بین گیمر های وبسایت ما را تائین کنیم

 

نام کاربری 

 

سن شما :  

 امتیاز شما   

 

در کدام بازی حرفه ای هستید؟

 

در جدول نمایش داده شود

برای نمایش اسم شما در جدول قبل از ثبت کردن در وبسایت ثبت نام کنید 

نام کابری سن ستاره بازی
ali yas Gamer  16 5 gran theft Auto V
Mhmd Gaming  12 5 grand Theft Auto v
Housen Norbakhsh 17 5 Red DEAD II
Sanik SHamin 11 5 Caunter
Deck Black 16 5 Asphalt 9
Rahman Fier 15 4 PABG Mobile

GAME MANAGER

13 4 Asphalt 8 
Yasamin Gamer 17 5 Red  DEAD II
Game BOT 12 4 grand theft auto sandreas
abas Gamer SHAT 12 4 ...
GAME Box 16 3 ...
علی رضا گلوی 17 4 ...
محمد گیمر 10 5 ...
shahab khosravi 12 3 ...
مدیر وبسایت ( رتبه 15) 21 5 Red DEAD II
Going Game 14 4 ...
ممد لخه 11 5 ...
dIdEo gAmEr 16 5 ...
حامد خطر! 13 4 ...
farzad GAMER 20 5 ...
SAEID booter 14 3 ...
Max_Gamer 15 5 ...
Ading Shat 17 3 ...
Ferball Gamer 13 4 ...
dAVOD gAMER 12 2 ...
Gamer MOhammad 15 5 ...
fANDAK 10 4 ...
hedbopli 19 3 ...
Helicapter 13 5 ...
Yellow GAMER 14 4 ...
tEBAT gamier 11 4 ...
mater game 16 5 ...
  17 4 ...
  16 4 ...
  13 5 ...